Podprli smo gradnjo šole v Gambiji

Pod skupnim imenom “Streha za vse” je v Gambiji potekal humanitarni projekt izgradnje izobraževalno-kariernega centra za otroke, ki smo ga finančno podprli tudi v podjetju DECOR & DESIGN.

Projekt so prostovoljno načrtovali in tudi sami začeli z gradnjo študentje Fakultete za gradbeništvo in Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. IZOBRAŽEVALNO-KARIERNI CENTER se deli na več sklopov in sicer na učni del z učilnicami za mlajše otroke, delavnicami za poklicno usposabljanje ter glasbeno in računalniško učilnico. Drugi sklop obsegajo skupni prostori z večnamensko dvorano, nadstreškom za zunanje prireditve, skupna kuhinja in administrativni prostori. Sem spada tudi manjša trgovinica, kjer se bodo prodajali lokalni izdelki.

Izobraževalno-karierni center v Gambiji, ki so ga prostovoljno načrtovali in tudi zgradili študenti Fakultete za gradbeništvo in Fakultete za arhitekturo v Ljubljani pod skupnim imenom “ Streha za vse ”.

Izobraževalno-karierni center v Gambiji, ki so ga prostovoljno načrtovali in tudi zgradili študenti Fakultete za gradbeništvo in Fakultete za arhitekturo v Ljubljani pod skupnim imenom “Streha za vse”.

Tako pa je potekala gradnja centra:

Društvo Streha za vse

Društvo Streha za vse je humanitarna neprofitna organizacija študentov in mentorjev Fakultete za arhitekturo ter Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Z znanjem, ki ga pridobivajo tekom študija ter izkušnjami njihovih starejših kolegov in mentorjev, želijo pripomoči k izboljšanju življenja prebivalcev v manj razvitih delih sveta. Osredotočajo se na načrtovanje in gradnjo družbenih stavb – šol, vrtcev in zdravstvenih ustanov in tako poskušajo prispevati k doseganju ciljev Deklaracije tisočletja OZN iz l. 2005.

V čast nam je, da je naše podjetje DECOR & DESIGN lahko prispevalo k uresničitvi tega dobrosrčnega projekta.